21/01/2018 00:03:49

FN-godkjente kvoter i EUs kvotehandelssystem fra og med 2013

Informasjon om veksling av FN-godkjente kvoter

Presentasjon om hvordan man ser om CER/ERUer er fra første forpliktelsesperiode under Kyoto, hvordan man veksler CER/ERUer til EU-kvoter og hvordan man sjekker grensen for veksling av CER/ERUer i registeret for sin kvotepliktige virksomhet.


Grense på bruk av FN-godkjente kvoter

RICE-forordningen om bruk av FN-godkjente kvoter i EUs kvotehandelssystem trådte i kraft 11. november 2013. Følgende grenser gjelder:

For kvotepliktige som var med i kvotesystemet i perioden 2008-2012 (artikkel 1.1 i RICE-forordningen):

- Grensen for 2008-2020 er den høyeste verdien av:

 • grense for perioden 2008-2012 (15,72 % av utslipp i 2008 - 2012)
 • 11 % av virksomhetens vederlagsfrie tildeling i perioden 2008-2012

For virksomheter som ble inkludert i kvotesystemet i perioden 2008-2012 gjennom prosedyren i kvotedirektivets artikkel 24 (opt-in) (artikkel 1.4 i RICE-forordningen):

- Høyeste verdi av:

 • grensen for perioden 2008-2012 (15,72 % av utslipp)
 • 11 % av virksomhetens vederlagsfrie tildeling i perioden 2008-2012
 • 4,5 % av utslippene i perioden 2013-2020.


For kvotepliktige som er nye fra og med 2013 (artikkel 1.2 i RICE-forordningen):

 • 4,5 % av verifiserte utslipp hvert år


For luftfartsoperatører (artikkel 1.5 RICE-forordningen):

 • 1,5 % av verifiserte utslipp hvert år

 

Les mer i EØS-notatet om RICE-forordningen

 

Veksling

Fra og med oppgjøret for 2013-utslippet er det EU-kvoter ("general allowance" i registeret) som er "oppgjørsvalutaen". FN-godkjente kvoter (såkalte CERer og ERUer) må veksles til EU-kvoter før de kan leveres til oppgjør. Kun kvotepliktige kan foreta en slik veksling. Mengden som kan veksles er begrenset av virksomhetens grense på bruk av CER/ERUer som vises i registeret under fanen "Holdings".

Regler for veksling:

 • Kun kvoter som er tillatt for bruk i tredje kvoteperiode (2013-2020) kan veksles
 • CER/ERUer for utslippsreduksjoner til og med 31.12.2012 må veksles innen 31. mars 2015. Disse er merket med CP 1 i registeret.
 • Ingen frist for veksling av kvoter fra utslippsreduksjoner etter 2012


Tillatte FN-godkjente kvoter i tredje kvoteperiode:

 • Fra prosjekter registrert av FN før 2013 (alle land)
 • Fra prosjekter registrert i Least Developed Countries fra og med 2013
 • Alle prosjekttyper, bortsett fra HFK og N2O adipinsyreprosjekter


Vekslingsfunksjonaliteten er tilgjengelig i registeret.

 
Det norske kvoteregisteret 

Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no