21/01/2018 00:03:38

Tilgang

Kvotepliktige virksomheter

For å utnevne nye kontorepresentanter (AR) eller tilleggsrepresentanter (AAR) til en eksisterende driftskonto i kvoteregisteret må følgende sendes til Miljødirektoratet:

  • Attestert kopi av pass. Norske pass må attesteres av tingrett eller politimyndighet. Må sendes med post. Spesielle krav stilles til utenlandske dokumenter, se Brukeravtalen.
  • Politiattest. I Norge kan du søke om politiattest elektronisk på politiets nettside.
  • Utfylt opplysningsskjema (lenke i menyen øverst på siden): kontorepresentantskjema, fullmaktskjema og samtykkeerklæring. Skriv under, scann og send til kvoteregister@miljodir.no.

For søknad om åpning av ny konto se Brukeravtalen (lenke i menyen øverst på siden). En konto må ha minst to kontorepresentanter (AR). Det er ikke obligatorisk å utnevne tilleggsrepresentanter (AAR). Minst én av ARene må være bosatt i Norge. Brukere som ikke er bosatt i Norge må sende attest på bosted.

Andre virksomheter og personer

For å utnevne nye kontorepresentanter (AR) eller tilleggsrepresentanter (AAR) til en eksisterende person- eller handelskonto i kvoteregisteret gjelder  samme krav som for driftskonto, nevnt over. I tillegg må det leveres politiattest for fullmaktsgiver.

For å søke om å opprette en ny konto (person- eller handelskonto), se Brukeravtalen for nærmere beskrivelse av krav til søknad.  

Saksbehandlingstid

Miljødirektoratet behandler søknader om åpning av konto og søknader om utnevning av nye kontorepresentanter innen 20 virkedager etter at direktoratet har mottatt fullstendig søknad. En fullstendig søknad inneholder riktig utfylt søknadskjema for kontorepresentant og virksomhet, samt dokumentasjon i tråd med gjeldende krav, se Brukeravtalen.

 
Det norske kvoteregisteret 

Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no