27/05/2017 00:30:13

Tilgang til kvoteregisteret

Kvotepliktige virksomheter

Miljødirektoratet oppretter konto i kvoteregisteret for alle kvotepliktige virksomheter, i samsvar med gjeldene tillatelse til kvotepliktige utslipp. For å få tilgang til kontoen må virksomheten sende inn informasjon om hvem som skal være kontorepresentanter for virksomheten og tilhørende dokumentasjon, se Brukeravtalen for kvoteregisteret (lenke i menyen øverst på siden). Virksomheten skal ha minst to kontorepresentanter (AR). Bruk opplysningsskjema for å oppgi informasjon om representantene og virksomheten.

I opplysningskjema om hver kontorepresentant må den enkelte bekrefte at de forplikter seg til å følge vilkår og betingelser for bruk av registeret, slik de står i Brukeravtalen.

Dokumenter sendes til: Miljødirektoratet, Klimakvoteregisteret, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

 

Andre virksomheter og personer

Virksomheter som ikke er kvotepliktige og privatpersoner kan søke om konto i kvoteregisteret. Bruk opplysningsskjema for å oppgi informasjon om representantene og virksomheten (arkfaner 2 eller 3, 4, 5 og 6).

I informasjonsskjemaet må hver kontorepresentant bekrefte at de forplikter seg til å følge vilkår og betingelser for bruk av registeret, slik de står i Brukeravtalen (se lenke i menyen øverst på siden).

Dokumenter sendes til: Miljødirektoratet, Klimakvoteregisteret, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

 

Saksbehandlingstid

Miljødirektoratet behandler søknader om åpning av konto og søknader om tilgang til konto for nye kontorepresentanter innen 20 virkedager etter at direktoratet har mottatt fullstendig søknad. En fullstendig søknad inneholder riktig utfylt søknadskjema for kontorepresentant og virksomhet, samt dokumentasjon i tråd med gjeldende krav, se punkt 6 i Brukeravtalen (lenke direkte til Brukeravtalen). 
Det norske kvoteregisteret  Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no
Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"