29/03/2017 01:21:13

Nyhetsarkiv

15.10.16
"ECAS" endrer design/navn til "EU-login"

Den 3. november 2016 endret ECAS navn og design for å bli mer brukervennlig. "ECAS" er nå endret til "EU Login". Hvis du allerede har en ECAS-konto, så logger du nå inn ved å bruke e-post istedenfor brukernavn. Se mer info her.

 

Utdeling av kvoter for 2016

Miljødirektoratet gjør oppmerksom på at hver kvotepliktige virksomhet skal betale gebyr for utdeling av kvoter. I henhold til klimakvoteforskriften § 9-1 skal virksomhetene betale et gebyr på 44 øre pr. kvote utdelt.

Direktoratet har nå sendt ut faktura til de kvotepliktige virksomhetene i Norge som får kvoter i denne omgangen. Utdeling av kvoter til virksomhetenes konto i kvoteregisteret forutsetter at gebyret er betalt.


Ikke kvoteregisterseminar våren 2016

Miljødirektoratet vil ikke avholde seminar om oppgjør i kvoteregisteret i år. Vi vil likevel minne om at

  • 31. mars 2016 er frist for rapportering og innlegging av verifiserte utslippstall i kvoteregisteret
  • 30. april 2016 er frist for innlevering av kvoter tilsvarende kvotepliktige utslipp

Vi har lagt ut en oppdatert presentasjon på nettsiden som blant annet viser hvordan selve innleveringen av kvoter skjer i kvoteregisteret. Presentasjonen viser også hvordan man legger inn verifiserte tall for kvotepliktige utslipp, hvordan man legger til en verifikatør, hvordan man veksler FN-kvoter fra Kyoto-mekanismene, og den inneholder også annen nyttig informasjon om kvoteregisteret. 

 
Det norske kvoteregisteret  Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no
Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"