21/01/2018 00:03:44

Nyhetsarkiv

10.04.2017 - VIKTIG: Frist for oppgjør av kvoteplikt 30. april

Vi minner om fristen 30. april for å innlevere kvoter til oppgjør i registeret (for utslipp i 2016). Detaljer om hvordan dette gjøres finnes i slide 19-28 i denne presentasjonen. Merk at 30. april er en søndag.

NB! Hvis en AAR (Additional Authorised Representative) er tilknyttet kontoen, må innleveringen av kvoter til oppgjør må godkjennes av denne personen. Dersom virksomheten ikke har en AAR må en annen kontorepresentant (Authorised Representative, AR) godkjenne innleveringen. Vedkommende person må godkjenne overføringen innen oppgjørsfristen 30. april 2017.

For at en AR eller AAR skal kunne godkjenne innleveringen til oppgjør, må vedkommende "claime" innleveringen i "task list". På EU-Kommisjonens nettsider finnes en videoinstruksjon om hvordan dette gjøres. 

Tilbydere av kvoter til bruk for oppgjør av kvoteplikten

Miljødirektoratet har ingen fullstendig oversikt over hvilke aktører som selger EU-kvoter og/eller FN-godkjente kvoter som kan brukes til oppgjør av kvoteplikt i EUs kvotesystem. Dette er et europeisk marked, men blant kontohaverne i det norske registeret tilbyr følgende bedrifter salg av EU- og FN-godkjente kvoter (CER):

 

Dersom din virksomhet ønsker å stå oppført på listen over, vennligst ta kontakt med Kvoteregisteret. 

15.10.16
"ECAS" endrer design/navn til "EU-login"

Den 3. november 2016 endret ECAS navn og design for å bli mer brukervennlig. "ECAS" er nå endret til "EU Login". Hvis du allerede har en ECAS-konto, så logger du nå inn ved å bruke e-post istedenfor brukernavn. Se mer info her.

 

Utdeling av kvoter for 2016

Miljødirektoratet gjør oppmerksom på at hver kvotepliktige virksomhet skal betale gebyr for utdeling av kvoter. I henhold til klimakvoteforskriften § 9-1 skal virksomhetene betale et gebyr på 44 øre pr. kvote utdelt.

Direktoratet har nå sendt ut faktura til de kvotepliktige virksomhetene i Norge som får kvoter i denne omgangen. Utdeling av kvoter til virksomhetenes konto i kvoteregisteret forutsetter at gebyret er betalt.


Ikke kvoteregisterseminar våren 2016

Miljødirektoratet vil ikke avholde seminar om oppgjør i kvoteregisteret i år. Vi vil likevel minne om at

  • 31. mars 2016 er frist for rapportering og innlegging av verifiserte utslippstall i kvoteregisteret
  • 30. april 2016 er frist for innlevering av kvoter tilsvarende kvotepliktige utslipp

Vi har lagt ut en oppdatert presentasjon på nettsiden som blant annet viser hvordan selve innleveringen av kvoter skjer i kvoteregisteret. Presentasjonen viser også hvordan man legger inn verifiserte tall for kvotepliktige utslipp, hvordan man legger til en verifikatør, hvordan man veksler FN-kvoter fra Kyoto-mekanismene, og den inneholder også annen nyttig informasjon om kvoteregisteret. 

 
Det norske kvoteregisteret 

Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no