23/10/2017 13:19:30

Frivillig sletting av klimakvoter

Det er ulike aktører som tilbyr kjøp av klimakvoter til frivillig sletting. Miljødirektoratet har ingen fullstendig oversikt over aktørene i dette markedet. Når en kvote er slettet er den ikke lenger tilgjengelig for andre

Det er ulike kvoter som kan kjøpes for å slettes: EU-kvoter, CER-kvoter og kvoter fra ulike standarder for frivillige utslippsreduksjoner.

  • CER-kvoter (CERs - Certified Emission Reductions) kommer fra FN-godkjente prosjekter gjennom FNs Clean Development Mechanism (CDM). Etter at prosjektet er godkjent av FN, og før det kan utstedes kvoter, blir utslippsreduksjonene sjekket av en akkreditert tredjepart (såkalt verifikatør). I EUs kvotesystem (som Norge er en del av) er det begrensninger på hvilke typer CDM-prosjekter som er tillatt. Mer informasjon om dette finnes på EU-Kommisjonens nettsider.
  • EU-kvoter (EU Emission Allowances – EUA) er kvoter utstedt gjennom EUs kvotehandelssystem, som Norge er en del av. En slettet EUA (som tilsvarer ett tonn CO2) betyr at bedrifter omfattet av kvotehandelssystemet har en kvote mindre (eller ett tonn mindre) tilgjengelig i markedet. Bedriftene må hvert år innen 30. april betale inn kvoter tilsvarende deres utslipp i foregående år.

 

Både bedrifter og privatpersoner som vil slette CER-kvoter kan gjøre dette via FNs plattform for frivillig sletting av CER-kvoter: https://offset.climateneutralnow.org/. En liste over ofte stilte spørsmål om sletting av CER-kvoter ligger her på FNs nettsider.

Det er ikke mulig å slette EUA-kvoter gjennom FNs plattform for sletting av kvoter. Dette kan gjøres hos private aktører i markedet.  

I Norge tilbyr blant andre CO2-Focus, DNB og Kinect Energy AS salg av CERer og EUAer til sletting for bedrifter. Det er for øvrig også flere andre leverandører i dette markedet og Miljødirektoratet har ikke vurdert kvaliteten på de prosjektene eller kvotene solgt av disse aktørene.

 
Det norske kvoteregisteret 

Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no