21/01/2018 00:03:28

Bruk av registeret

Hva brukes kvoteregisteret til?

Vederlagsfrie kvoter for inneværende år utdeles på kontoen til de kvotepliktige etter 28. februar når faktura er betalt (44 øre pr kvote som utdeles)

- Oppgjør av kvoteplikten (frist 30. april hvert år for utslipp året før)

- Handel med kvoter (men ikke noe økonomisk oppgjør i kvoteregisteret)

Informasjon om bruk av kvoteregisteret

Viktig informasjon om forsinkelser for overføring av kvoter

  1. Fra en holding account (både operator og person holding account) er det ikke tillatt å overføre til andre konti enn de som står på "trusted account list" (trusted accounts).
  2. 26-timers forsinkelse på transaksjoner fra holding account til trusted account (gjelder også for overføringer mellom kontoer som har samme innehaver)
  3. Forsinkelsestiden, jf punkt 2, kan bare startes i registerets åpningstid, dvs. man-fre mellom kl. 10 og 16. Dersom en kontorepresentant legger inn en kvoteoverføring  før eller etter dettte tidsrommet, vil ikke forsinkelsestiden starte før neste åpningstid.
  4. 7 dagers forsinkelse (7 virkedager) for å legge til en konto på trusted account list. 
  5. Ingen forsinkelse på overføring fra trading account til trusted account
  6. Ingen forsinkelse på innlevering av kvoter til oppgjør, ("surrender allowances" i registeret).

Forskjellige typer konti:

– Driftskonto: Hver kvotepliktig virksomhet må søke om å få opprette en driftskonto

– Personkonto: Både norske og utenlandske privatpersoner, virksomheter og organisasjoner kan søke om personkonto

– Handelskonto: Alle kan i tillegg søke om en handelskonto ("trading account"). Overføring av kvoter fra en handelskonto til en konto på "trusted account list" har ingen forsinkelse.

Trusted account list:

–  For å overføre kvoter fra en driftskonto eller en personkonto til en annen konto denne først legges til på din "trusted account list".

–  En av kontorepresentantene foreslår å legge til en konto på lista (status blir da "PENDING APPROVAL"). En annen representant må godkjenne at kontoen legges til.  Forespørselen om godkjenning kommer opp på representantens "task list" i registeret. Når den andre representanten har godkjent blir status "TRUST DELAYED".

–  NB! Det er en 7 dagers forsinkelse fra godkjenning til kontoen faktisk er lagt til på trusted account lista. Dette er 7 virkedager.

Transaksjoner:

–  Alle transaksjoner (bortsett fra transaksjoner fra en handelskonto til en konto på trusted account list) har en forsinkelse på 26 timer.

NB! Hvis transaksjonen godkjennes mellom 10:00 og 16:00 en virkedag, starter klokka å gå med en gang. Hvis transaksjonen godkjennes utenfor dette tidspunktet, starter forsinkelsesklokka å tikke kl. 10 på neste virkedag. F.eks hvis man utfører en transaksjon fredag kl. 17.00 vil det gå 26 timer fra mandag kl. 10 før transaksjonen er gjennomført.

Kontorepresentanter:

–  En kontorepresentant ("authorized representantive") kan foreslå transaksjoner og legge til konti på "trusted account list".

–  En eventuell tilleggsrepresentant ("additional authorized representative") godkjenner transaksjoner (med unntak av overføringer til konti på trusted account list), samt godkjenner at nye konti legges til på "trusted account list". 

Hvordan bruke "task list"?

Enhver transaksjon som krever godkjenning og ethvert forslag til ny konto på trusted account list vil komme opp på en annen representants task list (feltet over "Accounts" i Menyen på venste side).

For å godkjenne noe må representanten krysse av i ruta ved siden av den aktuelle oppgaven, og klikke på "claim task" under tabellen.

Så må representanten klikke på oppgaven i kolonnen "Name".

Representanten må gå nederst på siden og trykke på oppgavens ID-nummer ("request-ID"). Da får man opp informasjon om transaksjonen/kontoen og kan godkjenne eller avvise.

Gebyrer

Gebyr på 1 200,- for opprettelse av en personkonto eller handelskonto; 1 200,- i årlig administrasjonsgebyr.

Se Klimakvoteforskriften paragraf 9.2 og 9.3

 

 
Det norske kvoteregisteret 

Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no