25/07/2017 02:28:41

Om kvoteregisteret

Det norske kvoteregisteret administreres av Miljødirektoratet. Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs fellesregister (Union Registry) der alle de nasjonale kvoteregistrene i EUs kvotehandelsystem er teknisk konsolidert. EU-kommisjonen eier og drifter systemet.

I kvoteregisteret blir klimakvoter utstedt og kan overføres fra en konto til en annen. Kvotepliktige virksomheter gjør opp for sine utslipp ved å levere kvoter til oppgjør i registeret. Selve handelen og betaling ved kjøp/salg av kvoter skjer utenfor kvoteregisteret.

 
Det norske kvoteregisteret  Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no
Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"