25/07/2017 18:45:01

Velkommen til det norske kvoteregisteret

Vi i det norske kvoteregisteret har ferie fra 10. til 21. juli, og er ikke tilgjengelig på telefon eller epost i denne perioden. Innlogging i Union Registry fungerer som vanlig.

 

Skal du utnevne nye kontorepresentanter til kvoteregisteret?

Liste over dokumenter du må sende oss ligger på http://www.kvoteregister.no/Tilgang-til-kvoteregisteret/.

Nedetid som påvirker overføringer av Kyoto-enheter fra 12. til 17. juli

Fra onsdag 12. juli kl. 16 til mandag 17. juli kl. 00 vil det ikke være mulig å overføre Kyoto-enheter til kontoer utenfor EUs kvoteregister. Årsaken er teknisk vedlikehold av ITL (den internasjonale transaksjonsloggen). Vi anbefaler at slike overføringer godkjennes i god tid før onsdag kl. 16.

Endringer av vilkår og betingelser (brukeravtalen) 

30. juni 2017: Brukeravtalen (se avsnitt 7) er oppdatert med EU-Kommisjonens sikkerhetstiltak for pålogging til kvoteregisteret.

24. april 2017: Registeradministrator har nå oppdatert brukeravtalen for kvoteregisteret. Merk at bl.a. følgende endringer gjelder fra og med i dag:

  1. Brukere bosatt i Norge trenger ikke sende inn bostedsattest da registeradministrator sjekker bosted direkte i Folkeregisteret.
  2. Brukere fra EØS- eller EFTA-land kan legitimere seg med pass eller nasjonalt ID-kort.
  3. Attestert kopi av pass eller nasjonalt ID-kort for EØS- eller EFTA-land, politiattest, samt attesterte kopier av utenlandske dokumenter, må sendes pr. post (se adresse under). Opplysningskjema, inkludert fullmakt og samtykkeerklæring, og eventuelt øvrige dokumenter, kan sendes på epost til kvoteregister@miljodir.no.

 

Nyttige nettsteder

Logg inn i Union Registry 

EU-kommisjonens transaksjonslogg EUTL

Miljødirektoratets nettsider

 

Kontakt kvoteregisteret

telefon: 95 20 46 67 (besvares kl. 9-15 man-fre)


e-post: kvoteregister@miljodir.no.

Postadresse: Kvoteregisteret v/Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen,  7485 Trondheim.

 

Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"

 

 
Det norske kvoteregisteret  Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no
Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"