25/06/2017 22:32:51

Velkommen til det norske kvoteregisteret

 

 Endringer av vilkår og betingelser (brukeravtalen) 

24. april 2017: Registeradministrator har nå oppdatert vilkår og betingelser for kvoteregisteret. Merk at bl.a. følgende endringer gjelder fra og med i dag:

  1. Brukere bosatt i Norge trenger ikke sende inn bostedsattest da registeradministrator sjekker bosted direkte i Folkeregisteret.
  2. Brukere fra EØS- eller EFTA-land kan legitimere seg med pass eller nasjonalt ID-kort.
  3. Attestert kopi av pass eller nasjonalt ID-kort for EØS- eller EFTA-land, politiattest, samt attesterte kopier av utenlandske dokumenter, må sendes pr. post (se adresse under). Opplysningskjema, inkludert fullmakt og samtykkeerklæring, og eventuelt øvrige dokumenter, kan sendes på epost til kvoteregister@miljodir.no.

 

Nyttige nettsteder

Logg inn i Union Registry 

EU-kommisjonens transaksjonslogg EUTL

Miljødirektoratets nettsider

 

Kontakt kvoteregisteret

telefon: 95 20 46 67 (besvares kl. 9-15 man-fre)


e-post: kvoteregister@miljodir.no.

Postadresse: Kvoteregisteret v/Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen,  7485 Trondheim.

 

Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"

 

 
Det norske kvoteregisteret  Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no
Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"