25/04/2014 02:45:48

Velkommen til det norske kvoteregisteret

Siste meldinger: 

Bruk av Kyotoenheter i EUs kvotesystem (oppdatert 11. april)

Merk at det ikke er mulig å bruke Kyotoenheter (CER/ERU) direkte i oppgjøret for 2013. Disse må først veksles inn i EUAer. Mengden Kyotoenheter som kan veksles inn av den enkelte kvotepliktige virksomhet fastsettes på bakgrunn av forordning (EU) nr. 1123/2013. Forordningen er nå innlemmet i EØS. Det ligger an til at vekslingsfunksjonen vil være tilgjengelig i kvoteregisteret fra ca. 22. april. Vi vil oppdatere denne informasjonen så snart dette er på plass.

--------------------------------------------------------------------------------

Tildeling til norske virksomheter

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har godkjent Miljødirektoratets tildeling av vederlagsfrie kvoter til kvotepliktige virksomheter for tredje kvoteperiode (2013 – 2020). På denne siden finner du oversikt over kvotetildeling per bedrift etter justering med korreksjonsfaktoren. 

Tildelingen er basert på Miljødirektoratets vedtak om grunnlag for tildeling av vederlagsfrie kvoter og den årlige korreksjonsfaktoren fastsatt av EU-Kommisjonen.

Alle norske virksomheter som er berettiget vederlagsfrie kvoter (med unntak av el-generatorer) får dermed redusert tildelingen med samme prosentandel som andre virksomheter i EUs kvotesystem. Virksomhetene har fått tilsendt informasjon om den endelige tildelingen for 2013 - 2020.

Faktura for utdeling av kvoter for 2013 og 2014 er sendt ut til virksomhetene. Gebyr er 56 øre per kvote for 2013 og 44 øre per kvote for 2014. Tildelte kvoter deles ut på virksomhetenes konti i kvoteregisteret. Merk at utdeling av kvotene på forutsetter at faktura er betalt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gå inn på kontoen din i kvoteregisteret?

Logg inn i Union Registry.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Påminnelse til kontoinnehavere:
Regler for Union Registry er spesifisert i Registerforordningen (forordning EU nr. 389/2013). Under er noen nyttige påminnelser.
I kvoteregisteret gjelder følgende begrensninger på transaksjoner:

  • Fra en holding account (både operator og person holding account) er det ikke tillatt å overføre til andre konti enn dem på "trusted account list"

I kvoteregisteret gjelder følgende forsinkelser:

  • 26-timers forsinkelse på transaksjoner fra holding account til trusted account (gjelder også for overføringer mellom kontoer som har samme innehaver)
  • 7-dagers forsinkelse på å legge til konto på trusted account list
  • Ingen forsinkelse på overføring fra trading account til trusted account


Les mer i FAQs om kvoteregisteret på EU-kommisjonens nettsider.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Om Kvoteregisteret

Det norske kvoteregisteret administreres av Miljødirektoratet. Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs fellesregister (Union Registry) der alle de nasjonale kvoteregistrene i EUs kvotemarked er teknisk konsolidert. Dette betyr at alle de nasjonale registrene nå bruker samme programvare. EU-kommisjonen eier og drifter systemet.

Alle som ikke er kvotepliktige virksomheter i Norge kan søke om konto i kvoteregisteret. Direktoratet oppretter konto for alle kvotepliktige virksomheter. For å søke om konto (ikke-kvotepliktige virksomheter) eller få tilgang til konto (kvotepliktige virksomheter) må Opplysningsskjema fylles ut og sendes til Miljødirektoratet. I tillegg må nødvendig dokumentasjon sendes inn, se Brukeravtalen for nærmere informasjon. Disse dokumentene ligger øverst på denne siden, i den vannrette menyen.

Kontoaktivering og tilgang til kvoteregisteret krever at alle vilkår og betingelser i Brukeravtalen tilfredsstilles. Kontorepresentanter bekrefter at de har satt seg inn i denne ved å krysse av og skrive under på opplysningsskjema. Merk at brukeravtalen blir oppdatert med jevne mellomrom.

Kvoteregisteret er på engelsk.

Andre nyttige nettsteder:

EU-kommisjonens transaksjonslogg EUTL

Kontakte registergruppa

Hvis du har spørsmål om kvoteregisteret kan du nå registergruppa på telefon: 95 20 46 67 eller e-post: kvoteregister@miljodir.no.

 
Det norske kvoteregisteret  Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no
Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"