30/04/2017 18:52:24

Velkommen til det norske kvoteregisteret

VIKTIG: Frist for oppgjør av kvoteplikt 30. april

Vi minner om fristen 30. april for å innlevere kvoter til oppgjør i registeret (for utslipp i 2016). Detaljer om hvordan dette gjøres finnes i slide 19-28 i denne presentasjonen. Merk at 30. april er en søndag.

NB! Hvis en AAR (Additional Authorised Representative) er tilknyttet kontoen, må innleveringen av kvoter til oppgjør må godkjennes av denne personen. Dersom virksomheten ikke har en AAR må en annen kontorepresentant (Authorised Representative, AR) godkjenne innleveringen. Vedkommende person må godkjenne overføringen innen oppgjørsfristen 30. april 2017.

For at en AR eller AAR skal kunne godkjenne innleveringen til oppgjør, må vedkommende "claime" innleveringen i "task list". På EU-Kommisjonens nettsider finnes en videoinstruksjon om hvordan dette gjøres. 

Tilbydere av kvoter til bruk for oppgjør av kvoteplikten

Miljødirektoratet har ingen fullstendig oversikt over hvilke aktører som selger EU-kvoter og/eller FN-godkjente kvoter som kan brukes til oppgjør av kvoteplikt i EUs kvotesystem. Dette er et europeisk marked, men blant kontohaverne i det norske registeret tilbyr følgende bedrifter salg av EU- og FN-godkjente kvoter (CER):

 

Dersom din virksomhet ønsker å stå oppført på listen over, vennligst ta kontakt med Kvoteregisteret.

 

Endringer av vilkår og betingelser (brukeravtalen) 

24. april 2017: Registeradministrator har nå oppdatert vilkår og betingelser for kvoteregisteret. Merk at bl.a. følgende endringer gjelder fra og med i dag:

  1. Brukere bosatt i Norge trenger ikke sende inn bostedsattest da registeradministrator sjekker bosted direkte i Folkeregisteret.
  2. Brukere fra EØS- eller EFTA-land kan legitimere seg med pass eller nasjonalt ID-kort.
  3. Attestert kopi av pass eller nasjonalt ID-kort for EØS- eller EFTA-land, politiattest, samt attesterte kopier av utenlandske dokumenter, må sendes pr. post (se adresse under). Opplysningskjema, inkludert fullmakt og samtykkeerklæring, og eventuelt øvrige dokumenter, kan sendes på epost til kvoteregister@miljodir.no.

 

Nyttige nettsteder

Logg inn i Union Registry 

EU-kommisjonens transaksjonslogg EUTL

Miljødirektoratets nettsider

 

Kontakt kvoteregisteret

telefon: 95 20 46 67 (besvares kl. 9-15 man-fre)


e-post: kvoteregister@miljodir.no.

Postadresse: Kvoteregisteret v/Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen,  7485 Trondheim.

 

Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"

 

 
Det norske kvoteregisteret  Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no
Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"