28/03/2015 23:09:56

Velkommen til det norske kvoteregisteret

Siste meldinger:

I presentasjonen fra seminaret om kvoteregisteret 4. mars finner du nyttig informasjon om hvordan du gjør kvoteoppgjøret i registeret, hvordan du veksler CER/ERU-kvoter og utfører vanlige overføringer.

Merk at nytt fra og med i år er at den kvotepliktige virksomheten selv legger det verifiserte utslippstallet inn i kvoteregisteret. Utslippstallet skal deretter godkjennes av den aktuelle verifiaktøren i kvoteregisteret. For at verifikatøren skal se utslippstallet i kvoteregisteret, må virksomheten legge til sin verifikatør på kontoen. Fristen for å legge inn utslippstall og få det godkjent i kvoteregisteret er 31. mars 2015. Fremgangsmåten er nærmere beskrevet i presentasjonen nevnt over. Fristen for å levere kvoter til oppgjør er som vanlig 30. april.

------------------

Vi minner om frist 31. mars 2015 for veksling av Kyoto-enheter (CER/ERU) som er merket med "commitment period 1" i kvoteregisteret. I registeret kan kvotepliktige virksomheter se en oversikt over hvor mange kvoter de kan veksle. Les mer om dette under Bruk av FN-godkjente kvoter.


Åpningstider i påsken 2015:

DAG

SUPPORT

REGISTER

Mandag 30. mars

kl. 09-15 (som vanlig)

Som vanlig

Tirsdag 31. mars

kl. 09-15 (som vanlig)

Som vanlig

Onsdag 1. april

Stengt

Som vanlig

Torsdag 2. april (skjærtorsdag)

Stengt

Stengt for utgående transaksjoner

Fredag 3. april (langfredag)

Stengt

Stengt for utgående transaksjoner

Mandag 6. april (2. påskedag)

Stengt

Stengt for utgående transaksjoner

Tirsdag 7. april

kl. 09-15 (som vanlig)

Som vanlig


Gå inn på kontoen din i kvoteregisteret?

Logg inn i Union Registry.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Påminnelse til kontoinnehavere:
Regler for Union Registry er spesifisert i Registerforordningen (forordning EU nr. 389/2013). Under er noen nyttige påminnelser.
I kvoteregisteret gjelder følgende begrensninger på transaksjoner:

  • Fra en holding account (både operator og person holding account) er det ikke tillatt å overføre til andre konti enn dem på "trusted account list"

I kvoteregisteret gjelder følgende forsinkelser:

  • 26-timers forsinkelse på transaksjoner fra holding account til trusted account (gjelder også for overføringer mellom kontoer som har samme innehaver)
  • 7-dagers forsinkelse på å legge til konto på trusted account list
  • Ingen forsinkelse på overføring fra trading account til trusted account


Les mer i FAQs om kvoteregisteret på EU-kommisjonens nettsider.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Kvoteregisteret

Det norske kvoteregisteret administreres av Miljødirektoratet. Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs fellesregister (Union Registry) der alle de nasjonale kvoteregistrene i EUs kvotemarked er teknisk konsolidert. Dette betyr at alle de nasjonale registrene nå bruker samme programvare. EU-kommisjonen eier og drifter systemet.

Alle som ikke er kvotepliktige virksomheter i Norge kan søke om konto i kvoteregisteret. Direktoratet oppretter konto for alle kvotepliktige virksomheter. For å søke om konto (ikke-kvotepliktige virksomheter) eller få tilgang til konto (kvotepliktige virksomheter) må Opplysningsskjema fylles ut og sendes til Miljødirektoratet. I tillegg må nødvendig dokumentasjon sendes inn, se Brukeravtalen for nærmere informasjon. Disse dokumentene ligger øverst på denne siden, i den vannrette menyen.

Kontoaktivering og tilgang til kvoteregisteret krever at alle vilkår og betingelser i Brukeravtalen tilfredsstilles. Kontorepresentanter bekrefter at de har satt seg inn i denne ved å krysse av og skrive under på opplysningsskjema. Merk at brukeravtalen blir oppdatert med jevne mellomrom.

Kvoteregisteret er på engelsk.

Andre nyttige nettsteder:

EU-kommisjonens transaksjonslogg EUTL

Kontakte registergruppa

Hvis du har spørsmål om kvoteregisteret kan du nå registergruppa på telefon: 95 20 46 67 eller e-post: kvoteregister@miljodir.no.

 
Det norske kvoteregisteret  Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no
Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"