16/12/2017 07:52:20

Velkommen til det norske kvoteregisteret

 Skal du utnevne nye kontorepresentanter til kvoteregisteret?

Liste over dokumenter du må sende oss ligger på http://www.kvoteregister.no/Tilgang-til-kvoteregisteret/.

Endringer av vilkår og betingelser (brukeravtalen)

30. juni 2017:

Brukeravtalen (se avsnitt 7) er oppdatert med EU-Kommisjonens sikkerhetstiltak for pålogging til kvoteregisteret.

24. april 2017:

Registeradministrator har nå oppdatert brukeravtalen for kvoteregisteret. Merk at bl.a. følgende endringer gjelder fra og med i dag:

 

  1. Brukere bosatt i Norge trenger ikke sende inn bostedsattest da registeradministrator sjekker bosted direkte i Folkeregisteret.
  2. Brukere fra EØS- eller EFTA-land kan legitimere seg med pass eller nasjonalt ID-kort.
  3. Attestert kopi av pass eller nasjonalt ID-kort for EØS- eller EFTA-land, politiattest, samt attesterte kopier av utenlandske dokumenter, må sendes pr. post (se adresse under). Opplysningskjema, inkludert fullmakt og samtykkeerklæring, og eventuelt øvrige dokumenter, kan sendes på epost til kvoteregister@miljodir.no.

 


Nyttige nettsteder

Union Registry

EU-kommisjonens transaksjonslogg EUTL

Miljødirektoratets nettsider

Kontakt kvoteregisteret

telefon: 95 20 46 67 (besvares kl. 9-15 man-fre)


e-post: kvoteregister@miljodir.no.

Postadresse:

Kvoteregisteret v/Miljødirektoratet
Postboks 5672, Torgarden
7485 Trondheim

 

 

 
Det norske kvoteregisteret 

Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no