31/07/2016 09:14:03

Velkommen til det norske kvoteregisteret

Logg inn i Union Registry


Sommer 2016 - Redusert bemanning
I perioden 2. juli-31.juli er det ferieavvikling i registergruppa, og det vil derfor være redusert bemanning til registeret. 

- Epost - Vi besvarer epost i perioden, men du må belage deg på lengre responstid.
- Kvotetelefon vil ikke være bemannet. Dersom noe haster, kan du ringe til Miljødirektoratets
sentralbord
0 34 00 som vil ta imot henvendelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt registergruppa

telefon: 95 20 46 67


e-post: kvoteregister@miljodir.no.

Merk at fra 1. juni 2016 er registertelefonen åpen mellom kl. 10 og 14 (man-fre).

Nyttig info om bruk av registeret

Regler for Union Registry er spesifisert i Registerforordningen (forordning EU nr. 389/2013).
Merk følgende ting om kvoteregisteret:

  1. Fra en holding account (både operator og person holding account) er det ikke tillatt å overføre til andre konti enn de som står på "trusted account list" (trusted accounts).
  2. 26-timers forsinkelse på transaksjoner fra holding account til trusted account (gjelder også for overføringer mellom kontoer som har samme innehaver)
  3. Forsinkelsestiden, jf punkt 2, kan bare startes i registerets åpningstid, dvs. man-fre mellom kl. 10 og 16. Dersom en kontorepresentant legger inn en kvoteoverføring  før eller etter dettte tidsrommet, vil ikke forsinkelsestiden starte før neste åpningstid.
  4. 7 dagers forsinkelse, jf. punkt 3, for å legge til en konto på trusted account list. 
  5. Ingen forsinkelse på overføring fra trading account til trusted account
  6. Ingen forsinkelse på innlevering av kvoter til oppgjør, ("surrender allowances" i registeret).

 

Om Kvoteregisteret

Det norske kvoteregisteret administreres av Miljødirektoratet. Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs fellesregister (Union Registry) der alle de nasjonale kvoteregistrene i EUs kvotemarked er teknisk konsolidert. Dette betyr at alle de nasjonale registrene nå bruker samme programvare. EU-kommisjonen eier og drifter systemet.

Alle som ikke er kvotepliktige virksomheter i Norge, kan søke om konto i kvoteregisteret. Direktoratet oppretter konto for alle kvotepliktige virksomheter. For å søke om konto (ikke-kvotepliktige virksomheter) eller få tilgang til konto (kvotepliktige virksomheter) må opplysningsskjema fylles ut og sendes til Miljødirektoratet. I tillegg må nødvendig dokumentasjon sendes inn, se brukeravtalen for nærmere informasjon. Disse dokumentene ligger øverst på denne siden, i den vannrette menyen.

Kontoaktivering og tilgang til kvoteregisteret krever at alle vilkår og betingelser i Brukeravtalen tilfredsstilles. Kontorepresentanter bekrefter at de har satt seg inn i denne ved å krysse av og skrive under på opplysningsskjema. Merk at brukeravtalen blir oppdatert med jevne mellomrom.

Merk også at all tekst i kvoteregisteret, etter at man har logget seg inn. er på engelsk.

 

Nyttige nettsteder

Logg inn i Union Registry 

EU-kommisjonens transaksjonslogg EUTL

Miljødirektoratets nettsider

 
Det norske kvoteregisteret  Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no
Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"