20/02/2017 21:08:39

Velkommen til det norske kvoteregisteret

Logg inn i Union Registry

 

07. februar 2017

 VIKTIG: Endringer av vilkår og betingelser (brukeravtalen)

Registeradministrator har nå oppdatert vilkår og betingelser for kvoteregisteret. Merk at bl.a. følgende endringer gjelder fra og med i dag:

 1. Alle som søker om konto i registeret, må stille med minst én kontorepresentant (AR) bosatt i Norge de siste 6 månedene, jf. vedlegg I, avsnitt II (a)
 2. Alle som søker om person- eller handelskonto i registeret, må kunne framvise en uavhengig vurdering av regnskapstall (f.eks. fra en revisor), jf. vedlegg I, avsnitt VIII (b)
 3.  Attestering av norsk pass kan kun utføres av notarius publicus (tingretten), jf. vedlegg II, avsnitt I (c)

   

01.11.16
Årlig kontroll av informasjon i registeret i gang

Den årlige informasjonskontrollen i kvoteregisteret er i gang.
Registereadministrator har i den forbindelse sendt ut en epost til alle som er tilknyttet en konto. All informasjon om brukerne, konto- og virksomhetsinformasjon må sjekkes og være korrekt. Dokumenter tilknyttet bruken av registeret (f.eks. pass, bostedsattest og politiattest) må også være gyldige. Har du flyttet, fått nytt pass, eller det er mer enn tre år siden du sendte inn politiattest til kvoteregisteret, må du derfor også sende inn de oppdaterte dokumentene. Kopier at dokumenter må attesteres, og du kan lese mer om dette i brukeravtalen.

Frist på tilbakemelding/innsending av dokumenter er satt til 31. desember 2016. Ta gjerne kontakt med registeradministrator hvis du har spørsmål.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt registergruppa

telefon: 95 20 46 67


e-post: kvoteregister@miljodir.no.Telefoner besvares mellom kl. 10 og 14 (man-fre)

Nyttig info om bruk av registeret

Regler for Union Registry er spesifisert i Registerforordningen (forordning EU nr. 389/2013).
Merk følgende ting om kvoteregisteret:

 1. Fra en holding account (både operator og person holding account) er det ikke tillatt å overføre til andre konti enn de som står på "trusted account list" (trusted accounts).
 2. 26-timers forsinkelse på transaksjoner fra holding account til trusted account (gjelder også for overføringer mellom kontoer som har samme innehaver)
 3. Forsinkelsestiden, jf punkt 2, kan bare startes i registerets åpningstid, dvs. man-fre mellom kl. 10 og 16. Dersom en kontorepresentant legger inn en kvoteoverføring  før eller etter dettte tidsrommet, vil ikke forsinkelsestiden starte før neste åpningstid.
 4. 7 dagers forsinkelse, jf. punkt 3, for å legge til en konto på trusted account list. 
 5. Ingen forsinkelse på overføring fra trading account til trusted account
 6. Ingen forsinkelse på innlevering av kvoter til oppgjør, ("surrender allowances" i registeret).

 

Om Kvoteregisteret

Det norske kvoteregisteret administreres av Miljødirektoratet. Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs fellesregister (Union Registry) der alle de nasjonale kvoteregistrene i EUs kvotemarked er teknisk konsolidert. Dette betyr at alle de nasjonale registrene nå bruker samme programvare. EU-kommisjonen eier og drifter systemet.

Alle som ikke er kvotepliktige virksomheter i Norge, kan søke om konto i kvoteregisteret. Direktoratet oppretter konto for alle kvotepliktige virksomheter. For å søke om konto (ikke-kvotepliktige virksomheter) eller få tilgang til konto (kvotepliktige virksomheter) må opplysningsskjema fylles ut og sendes til Miljødirektoratet. I tillegg må nødvendig dokumentasjon sendes inn, se brukeravtalen for nærmere informasjon. Disse dokumentene ligger øverst på denne siden, i den vannrette menyen.

Kontoaktivering og tilgang til kvoteregisteret krever at alle vilkår og betingelser i Brukeravtalen tilfredsstilles. Kontorepresentanter bekrefter at de har satt seg inn i denne ved å krysse av og skrive under på opplysningsskjema. Merk at brukeravtalen blir oppdatert med jevne mellomrom.

Merk også at all tekst i kvoteregisteret, etter at man har logget seg inn. er på engelsk.

 

Nyttige nettsteder

Logg inn i Union Registry 

EU-kommisjonens transaksjonslogg EUTL

Miljødirektoratets nettsider

 
Det norske kvoteregisteret  Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no
Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"