31/08/2016 02:20:53

Velkommen til det norske kvoteregisteret

Logg inn i Union Registry


Ny åpningstid for kvoteregisterets telefon
Merk at fra og med 8.august 2016 er det ny åpningstid for Miljødirektoratets kvoteregistertelefon. Du kan nå henvende deg til oss på telefon (se nummer i rammen under) fra mandag til fredag mellom kl. 10 og 14. Epost besvarer vi som tidligere. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt registergruppa

telefon: 95 20 46 67


e-post: kvoteregister@miljodir.no.Telefoner besvares kl. 10-14 (man-fre)

Nyttig info om bruk av registeret

Regler for Union Registry er spesifisert i Registerforordningen (forordning EU nr. 389/2013).
Merk følgende ting om kvoteregisteret:

  1. Fra en holding account (både operator og person holding account) er det ikke tillatt å overføre til andre konti enn de som står på "trusted account list" (trusted accounts).
  2. 26-timers forsinkelse på transaksjoner fra holding account til trusted account (gjelder også for overføringer mellom kontoer som har samme innehaver)
  3. Forsinkelsestiden, jf punkt 2, kan bare startes i registerets åpningstid, dvs. man-fre mellom kl. 10 og 16. Dersom en kontorepresentant legger inn en kvoteoverføring  før eller etter dettte tidsrommet, vil ikke forsinkelsestiden starte før neste åpningstid.
  4. 7 dagers forsinkelse, jf. punkt 3, for å legge til en konto på trusted account list. 
  5. Ingen forsinkelse på overføring fra trading account til trusted account
  6. Ingen forsinkelse på innlevering av kvoter til oppgjør, ("surrender allowances" i registeret).

 

Om Kvoteregisteret

Det norske kvoteregisteret administreres av Miljødirektoratet. Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs fellesregister (Union Registry) der alle de nasjonale kvoteregistrene i EUs kvotemarked er teknisk konsolidert. Dette betyr at alle de nasjonale registrene nå bruker samme programvare. EU-kommisjonen eier og drifter systemet.

Alle som ikke er kvotepliktige virksomheter i Norge, kan søke om konto i kvoteregisteret. Direktoratet oppretter konto for alle kvotepliktige virksomheter. For å søke om konto (ikke-kvotepliktige virksomheter) eller få tilgang til konto (kvotepliktige virksomheter) må opplysningsskjema fylles ut og sendes til Miljødirektoratet. I tillegg må nødvendig dokumentasjon sendes inn, se brukeravtalen for nærmere informasjon. Disse dokumentene ligger øverst på denne siden, i den vannrette menyen.

Kontoaktivering og tilgang til kvoteregisteret krever at alle vilkår og betingelser i Brukeravtalen tilfredsstilles. Kontorepresentanter bekrefter at de har satt seg inn i denne ved å krysse av og skrive under på opplysningsskjema. Merk at brukeravtalen blir oppdatert med jevne mellomrom.

Merk også at all tekst i kvoteregisteret, etter at man har logget seg inn. er på engelsk.

 

Nyttige nettsteder

Logg inn i Union Registry 

EU-kommisjonens transaksjonslogg EUTL

Miljødirektoratets nettsider

 
Det norske kvoteregisteret  Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no
Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"