01/06/2016 05:26:57

Velkommen til det norske kvoteregisteret

Logg inn i Union Registry


Utdeling av kvoter for 2016

Miljødirektoratet gjør oppmerksom på at hver kvotepliktige virksomhet skal betale gebyr for utdeling av kvoter. I henhold til klimakvoteforskriften § 9-1 skal virksomhetene betale et gebyr på 44 øre pr. kvote utdelt.

Direktoratet har nå sendt ut faktura til de kvotepliktige virksomhetene i Norge som får kvoter i denne omgangen. Utdeling av kvoter til virksomhetenes konto i kvoteregisteret forutsetter at gebyret er betalt.


Ikke kvoteregisterseminar våren 2016

Miljødirektoratet vil ikke avholde seminar om oppgjør i kvoteregisteret i år. Vi vil likevel minne om at

  • 31. mars 2016 er frist for rapportering og innlegging av verifiserte utslippstall i kvoteregisteret
  • 30. april 2016 er frist for innlevering av kvoter tilsvarende kvotepliktige utslipp

Vi har lagt ut en oppdatert presentasjon på nettsiden som blant annet viser hvordan selve innleveringen av kvoter skjer i kvoteregisteret. Presentasjonen viser også hvordan man legger inn verifiserte tall for kvotepliktige utslipp, hvordan man legger til en verifikatør, hvordan man veksler FN-kvoter fra Kyoto-mekanismene, og den inneholder også annen nyttig informasjon om kvoteregisteret. 


Logg inn i Union Registry


Kontakt registergruppa

Hvis du har spørsmål om kvoteregisteret kan du nå registergruppa på telefon: 95 20 46 67 eller e-post: kvoteregister@miljodir.no.

 

 


 

 

Nyttig info om bruk av registeret

Regler for Union Registry er spesifisert i Registerforordningen (forordning EU nr. 389/2013).
Merk følgende ting om kvoteregisteret:

  1. Fra en holding account (både operator og person holding account) er det ikke tillatt å overføre til andre konti enn de som står på "trusted account list" (trusted accounts).
  2. 26-timers forsinkelse på transaksjoner fra holding account til trusted account (gjelder også for overføringer mellom kontoer som har samme innehaver)
  3. Forsinkelsestiden, jf punkt 2, kan bare startes i registerets åpningstid, dvs. man-fre mellom kl. 10 og 16. Dersom en kontorepresentant legger inn en kvoteoverføring  før eller etter dettte tidsrommet, vil ikke forsinkelsestiden starte før neste åpningstid.
  4. 7 dagers forsinkelse, jf. punkt 3, for å legge til en konto på trusted account list. 
  5. Ingen forsinkelse på overføring fra trading account til trusted account
  6. Ingen forsinkelse på innlevering av kvoter til oppgjør, ("surrender allowances" i registeret).

 

Om Kvoteregisteret

Det norske kvoteregisteret administreres av Miljødirektoratet. Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs fellesregister (Union Registry) der alle de nasjonale kvoteregistrene i EUs kvotemarked er teknisk konsolidert. Dette betyr at alle de nasjonale registrene nå bruker samme programvare. EU-kommisjonen eier og drifter systemet.

Alle som ikke er kvotepliktige virksomheter i Norge, kan søke om konto i kvoteregisteret. Direktoratet oppretter konto for alle kvotepliktige virksomheter. For å søke om konto (ikke-kvotepliktige virksomheter) eller få tilgang til konto (kvotepliktige virksomheter) må opplysningsskjema fylles ut og sendes til Miljødirektoratet. I tillegg må nødvendig dokumentasjon sendes inn, se brukeravtalen for nærmere informasjon. Disse dokumentene ligger øverst på denne siden, i den vannrette menyen.

Kontoaktivering og tilgang til kvoteregisteret krever at alle vilkår og betingelser i Brukeravtalen tilfredsstilles. Kontorepresentanter bekrefter at de har satt seg inn i denne ved å krysse av og skrive under på opplysningsskjema. Merk at brukeravtalen blir oppdatert med jevne mellomrom.

Merk også at all tekst i kvoteregisteret, etter at man har logget seg inn. er på engelsk.

 

Nyttige nettsteder

Logg inn i Union Registry 

EU-kommisjonens transaksjonslogg EUTL

Miljødirektoratets nettsider

 
Det norske kvoteregisteret  Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no
Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"