28/10/2016 06:22:45

Velkommen til det norske kvoteregisteret

Logg inn i Union Registry

 

"ECAS" endrer design/navn til "EU-login"

Den 3. november 2016 vil ECAS endre navn og design for å bli mer brukervennlig. "ECAS" vil bli endret til "EU Login". Hvis du allerede har en ECAS-konto, så vil du nå logge inn ved å bruke e-post istedenfor brukernavn. Personlige data vil forbli uendret. Prosedyrer kommer til å bli oppdatert.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt registergruppa

telefon: 95 20 46 67


e-post: kvoteregister@miljodir.no.Telefoner besvares kl. 10-14 (man-fre)

Nyttig info om bruk av registeret

Regler for Union Registry er spesifisert i Registerforordningen (forordning EU nr. 389/2013).
Merk følgende ting om kvoteregisteret:

  1. Fra en holding account (både operator og person holding account) er det ikke tillatt å overføre til andre konti enn de som står på "trusted account list" (trusted accounts).
  2. 26-timers forsinkelse på transaksjoner fra holding account til trusted account (gjelder også for overføringer mellom kontoer som har samme innehaver)
  3. Forsinkelsestiden, jf punkt 2, kan bare startes i registerets åpningstid, dvs. man-fre mellom kl. 10 og 16. Dersom en kontorepresentant legger inn en kvoteoverføring  før eller etter dettte tidsrommet, vil ikke forsinkelsestiden starte før neste åpningstid.
  4. 7 dagers forsinkelse, jf. punkt 3, for å legge til en konto på trusted account list. 
  5. Ingen forsinkelse på overføring fra trading account til trusted account
  6. Ingen forsinkelse på innlevering av kvoter til oppgjør, ("surrender allowances" i registeret).

 

Om Kvoteregisteret

Det norske kvoteregisteret administreres av Miljødirektoratet. Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs fellesregister (Union Registry) der alle de nasjonale kvoteregistrene i EUs kvotemarked er teknisk konsolidert. Dette betyr at alle de nasjonale registrene nå bruker samme programvare. EU-kommisjonen eier og drifter systemet.

Alle som ikke er kvotepliktige virksomheter i Norge, kan søke om konto i kvoteregisteret. Direktoratet oppretter konto for alle kvotepliktige virksomheter. For å søke om konto (ikke-kvotepliktige virksomheter) eller få tilgang til konto (kvotepliktige virksomheter) må opplysningsskjema fylles ut og sendes til Miljødirektoratet. I tillegg må nødvendig dokumentasjon sendes inn, se brukeravtalen for nærmere informasjon. Disse dokumentene ligger øverst på denne siden, i den vannrette menyen.

Kontoaktivering og tilgang til kvoteregisteret krever at alle vilkår og betingelser i Brukeravtalen tilfredsstilles. Kontorepresentanter bekrefter at de har satt seg inn i denne ved å krysse av og skrive under på opplysningsskjema. Merk at brukeravtalen blir oppdatert med jevne mellomrom.

Merk også at all tekst i kvoteregisteret, etter at man har logget seg inn. er på engelsk.

 

Nyttige nettsteder

Logg inn i Union Registry 

EU-kommisjonens transaksjonslogg EUTL

Miljødirektoratets nettsider

 
Det norske kvoteregisteret  Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no
Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"