06/02/2016 00:56:56

Velkommen til det norske kvoteregisteret

Siste meldinger:

Informasjon om nye tekniske krav for bruk av kvoteregisteret

Torsdag 15. oktober vil tilgang til registeret være begrenset til nettlesere som støtter nyeste versjon av Transport Layer Security (TLS) protokoll (v1.2). Etter denne dato, vil tilkobling til registeret med mindre sikre protokoller ikke bli akseptert. Den nyeste versjonen av de vanligste nettleserne (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera) støtter TLS versjon 1.2 som standard. Vi anbefale deg å oppdatere til nyeste versjon av din nettleser, hvis du ikke allerede har gjort det. Her er en presentasjon med mer informasjon.

Til alle representanter for kontohavere i det norske kvoteregisteret

Med bakgrunn i artikkel 25 (4) i EUs sjette registerforordning (nr. 389/2013) vil Miljødirektoratet innen utgangen av 2015 gjennomføre en omfattende kontroll av informasjon som ligger i kvoteregisteret, og dokumenter som er sendt inn for å få tilgang til registeret. 

I løpet av tiden fram mot årsskiftet vil Miljødirektoratet gjøre tre konkrete ting som ledd i denne informasjonskontrollen:

  1. Oppdatere enkelte mangler i registeret på vegne av kontorepresentanter
  2. Kreve innsending av nye dokumenter (pr post) for kontorepresentanter og virksomheter
  3. Be om at kontorepresentanter selv oppdaterer informasjon i registeret

Miljødirektoratet vil fortløpende kontakte de aktuelle virksomhetene og kontorepresentantene på e-post. Frist for innsending av nye dokumenter (pkt. 2) og oppdatering i registeret (pkt. 3) er satt til 1. november.

 

I presentasjonen fra seminaret om kvoteregisteret 4. mars finner du nyttig informasjon om hvordan du gjør kvoteoppgjøret i registeret, hvordan du veksler CER/ERU-kvoter og utfører vanlige overføringer.

___________________________________________________________ 

Gå inn på kontoen din i kvoteregisteret?

Logg inn i Union Registry.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Påminnelse til kontoinnehavere:
Regler for Union Registry er spesifisert i Registerforordningen (forordning EU nr. 389/2013). Under er noen nyttige påminnelser.
I kvoteregisteret gjelder følgende begrensninger på transaksjoner:

  • Fra en holding account (både operator og person holding account) er det ikke tillatt å overføre til andre konti enn dem på "trusted account list"

I kvoteregisteret gjelder følgende forsinkelser:

  • 26-timers forsinkelse på transaksjoner fra holding account til trusted account (gjelder også for overføringer mellom kontoer som har samme innehaver)
  • 7-dagers forsinkelse på å legge til konto på trusted account list
  • Ingen forsinkelse på overføring fra trading account til trusted account


Les mer i FAQs om kvoteregisteret på EU-kommisjonens nettsider.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Kvoteregisteret

Det norske kvoteregisteret administreres av Miljødirektoratet. Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs fellesregister (Union Registry) der alle de nasjonale kvoteregistrene i EUs kvotemarked er teknisk konsolidert. Dette betyr at alle de nasjonale registrene nå bruker samme programvare. EU-kommisjonen eier og drifter systemet.

Alle som ikke er kvotepliktige virksomheter i Norge kan søke om konto i kvoteregisteret. Direktoratet oppretter konto for alle kvotepliktige virksomheter. For å søke om konto (ikke-kvotepliktige virksomheter) eller få tilgang til konto (kvotepliktige virksomheter) må Opplysningsskjema fylles ut og sendes til Miljødirektoratet. I tillegg må nødvendig dokumentasjon sendes inn, se Brukeravtalen for nærmere informasjon. Disse dokumentene ligger øverst på denne siden, i den vannrette menyen.

Kontoaktivering og tilgang til kvoteregisteret krever at alle vilkår og betingelser i Brukeravtalen tilfredsstilles. Kontorepresentanter bekrefter at de har satt seg inn i denne ved å krysse av og skrive under på opplysningsskjema. Merk at brukeravtalen blir oppdatert med jevne mellomrom.

Kvoteregisteret er på engelsk.

Andre nyttige nettsteder:

EU-kommisjonens transaksjonslogg EUTL

Miljødirektoratets nettsider

Kontakte registergruppa

Hvis du har spørsmål om kvoteregisteret kan du nå registergruppa på telefon: 95 20 46 67 eller e-post: kvoteregister@miljodir.no.

 
Det norske kvoteregisteret  Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no
Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"