29/03/2017 01:22:21

Velkommen til det norske kvoteregisteret

VIKTIG: Frister for utslippstall og oppgjør av kvoteplikt

Vi minner om følgende viktige frister:

 

 

Endringer av vilkår og betingelser (brukeravtalen) 

9. mars 2017: Registeradministrator har nå oppdatert vilkår og betingelser for kvoteregisteret. Merk at bl.a. følgende endringer gjelder fra og med i dag:

  1. Alle som søker om konto i registeret, må stille med minst én kontorepresentant (AR) bosatt i Norge, jf. vedlegg I, avsnitt II (a)
  2. Alle som søker om person- eller handelskonto i registeret, må kunne framvise en uavhengig vurdering av regnskapstall (f.eks. fra en revisor), jf. vedlegg I, avsnitt VIII (b)

 

Nyttige nettsteder

Logg inn i Union Registry 

EU-kommisjonens transaksjonslogg EUTL

Miljødirektoratets nettsider

Kontakt kvoteregisteret

telefon: 95 20 46 67 (besvares kl. 9-15 man-fre)


e-post: kvoteregister@miljodir.no.


 

 
Det norske kvoteregisteret  Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no
Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"