29/08/2015 04:59:01

Velkommen til det norske kvoteregisteret

Siste meldinger:

Til alle representanter for kontohavere i det norske kvoteregisteret

Med bakgrunn i artikkel 25 (4) i EUs sjette registerforordning (nr. 389/2013) vil Miljødirektoratet innen utgangen av 2015 gjennomføre en omfattende kontroll av informasjon som ligger i kvoteregisteret, og dokumenter som er sendt inn for å få tilgang til registeret. 

I løpet av tiden fram mot årsskiftet vil Miljødirektoratet gjøre tre konkrete ting som ledd i denne informasjonskontrollen:

  1. Oppdatere enkelte mangler i registeret på vegne av kontorepresentanter
  2. Kreve innsending av nye dokumenter (pr post) for kontorepresentanter og virksomheter
  3. Be om at kontorepresentanter selv oppdaterer informasjon i registeret

Miljødirektoratet vil fortløpende kontakte de aktuelle virksomhetene og kontorepresentantene på e-post. Frist for innsending av nye dokumenter (pkt. 2) og oppdatering i registeret (pkt. 3) er satt til 1. november.

 

I presentasjonen fra seminaret om kvoteregisteret 4. mars finner du nyttig informasjon om hvordan du gjør kvoteoppgjøret i registeret, hvordan du veksler CER/ERU-kvoter og utfører vanlige overføringer.

___________________________________________________________ 

Gå inn på kontoen din i kvoteregisteret?

Logg inn i Union Registry.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Påminnelse til kontoinnehavere:
Regler for Union Registry er spesifisert i Registerforordningen (forordning EU nr. 389/2013). Under er noen nyttige påminnelser.
I kvoteregisteret gjelder følgende begrensninger på transaksjoner:

  • Fra en holding account (både operator og person holding account) er det ikke tillatt å overføre til andre konti enn dem på "trusted account list"

I kvoteregisteret gjelder følgende forsinkelser:

  • 26-timers forsinkelse på transaksjoner fra holding account til trusted account (gjelder også for overføringer mellom kontoer som har samme innehaver)
  • 7-dagers forsinkelse på å legge til konto på trusted account list
  • Ingen forsinkelse på overføring fra trading account til trusted account


Les mer i FAQs om kvoteregisteret på EU-kommisjonens nettsider.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Kvoteregisteret

Det norske kvoteregisteret administreres av Miljødirektoratet. Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs fellesregister (Union Registry) der alle de nasjonale kvoteregistrene i EUs kvotemarked er teknisk konsolidert. Dette betyr at alle de nasjonale registrene nå bruker samme programvare. EU-kommisjonen eier og drifter systemet.

Alle som ikke er kvotepliktige virksomheter i Norge kan søke om konto i kvoteregisteret. Direktoratet oppretter konto for alle kvotepliktige virksomheter. For å søke om konto (ikke-kvotepliktige virksomheter) eller få tilgang til konto (kvotepliktige virksomheter) må Opplysningsskjema fylles ut og sendes til Miljødirektoratet. I tillegg må nødvendig dokumentasjon sendes inn, se Brukeravtalen for nærmere informasjon. Disse dokumentene ligger øverst på denne siden, i den vannrette menyen.

Kontoaktivering og tilgang til kvoteregisteret krever at alle vilkår og betingelser i Brukeravtalen tilfredsstilles. Kontorepresentanter bekrefter at de har satt seg inn i denne ved å krysse av og skrive under på opplysningsskjema. Merk at brukeravtalen blir oppdatert med jevne mellomrom.

Kvoteregisteret er på engelsk.

Andre nyttige nettsteder:

EU-kommisjonens transaksjonslogg EUTL

Miljødirektoratets nettsider

Kontakte registergruppa

Hvis du har spørsmål om kvoteregisteret kan du nå registergruppa på telefon: 95 20 46 67 eller e-post: kvoteregister@miljodir.no.

 
Det norske kvoteregisteret  Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no
Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"