26/04/2015 19:07:07

Velkommen til det norske kvoteregisteret

Siste meldinger:

1. Oppgjør

Innen 30. april 2015 må alle kvotepliktige virksomheter overføre det antall kvoter som svarer til virksomhetens verifiserte kvotepliktige utslipp i 2014 til oppgjør i kvoteregisteret. Alle kvotepliktige virksomheter har nå registrert det verifiserte kvotepliktige utslippet på sin konto i kvoteregisteret.

Vi minner om at innlevering av kvoter til oppgjør må godkjennes av en tilleggsrepresentant (AAR). Dersom virksomheten ikke har en AAR må en annen kontorepresentant godkjenne innleveringen. Vedkommende person må godkjenne overføringen innen oppgjørsfristen 30. april 2015. Manglende overholdelse av oppgjørsfristen vil føre til at virksomheten ilegges et overtredelsesgebyr på 100 euro pr. kvote som ikke er innlevert, jf. klimakvoteloven § 19.

2. Korrigering av kvotepliktige utslipp

Det er ikke mulig for virksomheten å endre utslippstallet som verifikatøren har godkjent i kvoteregistret. Dersom virksomheten har fått beskjed fra Miljødirektoratet om å korrigere noe i utslippsrapporten, vil Miljødirektoratet rette opp tallet i kvoteregisteret og det skal leveres inn kvoter i tråd med det korrigerte tallet. Dette gjelder dersom tallet korrigeres innen 17. april. Dersom utslippstallet endres etter 17. april vil Miljødirektoratet sende virksomheten informasjon om etteroppgjør, med frist i mai.  

3. Hvordan gjøre oppgjøret i kvoteregisteret

I presentasjonen fra seminaret om kvoteregisteret 4. mars finner du nyttig informasjon om hvordan du gjør kvoteoppgjøret i registeret, hvordan du veksler CER/ERU-kvoter og utfører vanlige overføringer.

___________________________________________________________ 

Gå inn på kontoen din i kvoteregisteret?

Logg inn i Union Registry.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Påminnelse til kontoinnehavere:
Regler for Union Registry er spesifisert i Registerforordningen (forordning EU nr. 389/2013). Under er noen nyttige påminnelser.
I kvoteregisteret gjelder følgende begrensninger på transaksjoner:

  • Fra en holding account (både operator og person holding account) er det ikke tillatt å overføre til andre konti enn dem på "trusted account list"

I kvoteregisteret gjelder følgende forsinkelser:

  • 26-timers forsinkelse på transaksjoner fra holding account til trusted account (gjelder også for overføringer mellom kontoer som har samme innehaver)
  • 7-dagers forsinkelse på å legge til konto på trusted account list
  • Ingen forsinkelse på overføring fra trading account til trusted account


Les mer i FAQs om kvoteregisteret på EU-kommisjonens nettsider.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Kvoteregisteret

Det norske kvoteregisteret administreres av Miljødirektoratet. Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs fellesregister (Union Registry) der alle de nasjonale kvoteregistrene i EUs kvotemarked er teknisk konsolidert. Dette betyr at alle de nasjonale registrene nå bruker samme programvare. EU-kommisjonen eier og drifter systemet.

Alle som ikke er kvotepliktige virksomheter i Norge kan søke om konto i kvoteregisteret. Direktoratet oppretter konto for alle kvotepliktige virksomheter. For å søke om konto (ikke-kvotepliktige virksomheter) eller få tilgang til konto (kvotepliktige virksomheter) må Opplysningsskjema fylles ut og sendes til Miljødirektoratet. I tillegg må nødvendig dokumentasjon sendes inn, se Brukeravtalen for nærmere informasjon. Disse dokumentene ligger øverst på denne siden, i den vannrette menyen.

Kontoaktivering og tilgang til kvoteregisteret krever at alle vilkår og betingelser i Brukeravtalen tilfredsstilles. Kontorepresentanter bekrefter at de har satt seg inn i denne ved å krysse av og skrive under på opplysningsskjema. Merk at brukeravtalen blir oppdatert med jevne mellomrom.

Kvoteregisteret er på engelsk.

Andre nyttige nettsteder:

EU-kommisjonens transaksjonslogg EUTL

Kontakte registergruppa

Hvis du har spørsmål om kvoteregisteret kan du nå registergruppa på telefon: 95 20 46 67 eller e-post: kvoteregister@miljodir.no.

 
Det norske kvoteregisteret  Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim  | Tlf: 95 20 46 67 | E-post: kvoteregister@miljodir.no
Post merkes med "Til Klimakvoteregisteret"